پروژه های در دست اجرا

نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی کولینگ اصلی  نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

محل پروژه: اسلام آباد غرب – کرمانشاه

کارفرما: شرکت فراب

تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۸

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی تجهیزات کولینگ اصلی و کمکی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

محل پروژه: ارومیه – آذربایجان غربی

کارفرما: شرکت مپنا توسعه ۲

تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۸

 نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی مکانیکی یک دستگاه ACC & ACS

محل پروژه : شهرستان کاشان-استان اصفهان

کارفرما : شرکت مپنا توسعه ۱

تاریخ شروع پروژه:۰۱/۰۵/۱۳۹۶

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین نوشهر

اجرای نصب و پیش راه اندازی بویلر بازیاب (HRSG )

لوله کشی، کابل کشی و کلیه متعلقات و سیستم های جانبی مربوط به جزیره بویلر

محل پروژه: شهرستان نوشهر- استان مازندران

کارفرما: شرکت نیرو توان و توسعه سازه های انرژی خزر

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۶

نیروگاه B.O.O عسلویه

اجرایی عملیات نصب و پیش راه اندازی۲ دستگاه بویلر و بازیاب (HRSG) نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه

محل پروژه: شهرستان عسلویه- استان بوشهر

کارفرما: شرکت مپنا توسعه ۱

تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۶

نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی یک دستگاه HRSG و متعلقات مربوطه

محل پروژه: شهرستان هریس- استان آذربایجان شرقی

کارفرما: شرکت تانا انرژی

تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۷

نیروگاه سیکل ترکیبی گلگهر سیرجان

اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی مکانیکی یک دستگاه ACC & ACS

محل پروژه: شهرستان سیرجان -استان کرمان

کارفرما: شرکت مپنا توسعه ۲

تاریخ شروع پروژه:۱۳۹۷